Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko

W dniu 14.03.2019 r. upłynął termin zgłoszenia budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko - od połączenia w punkcie K14 (dz. nr 1676) do punktu A (dz. nr 2794/11)- Etap 2 na działkach nr ewid. 1676, 2793, 2794/11, 2794/12, 2794/13 w Nisku, obręb 0001 – Nisko, jedn. ewid. 181205_4 Nisko – Miasto., inwestor: PEC Sp. Z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola -Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu.

21 marca 2019
Czytaj więcej o: Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Obwieszczenie Nr G.6821.1.5.2019

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Nr G.6821.1.5.2019

Obwieszczenie RZ.ZUZ.4.421.51.2019.KZ

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RZ.ZUZ.4.421.51.2019.KZ

Informacja o zgłoszeniu przez Gminę Jeżowe zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowy Nart

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o zgłoszeniu przez Gminę Jeżowe zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowy Nart

Informacja o złożonych ofertach: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2022.

14 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2022.

Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie

14 marca 2019
Czytaj więcej o: Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie

Obwieszczenie nr G.683.214.2018

14 marca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie nr G.683.214.2018

Obwieszczenie OS-II.7322.170.2018.RD

13 marca 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie OS-II.7322.170.2018.RD