Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6821.1.143.2018

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6821.1.143.2018

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6821.1.142.2018

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6821.1.142.2018

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6821.1.141.2018

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.6821.1.141.2018

Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin - Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1041R Jarocin - Huta Krzeszowska w miejscowości Huta Krzeszowska

Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Remont drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Remont drogi powiatowej Nr 1067R Bidaczów Stary - Łazory

Zaproszenie na LIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego

Z a p r a s z a m  na  LIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego, która odbędzie się w dniu 24 lipca 2018 r. (wtorek) o godz. 12:00 w auli Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku,ul. Sandomierska 1.

Porządek obrad:

 

 1. Otwarcie obrad Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 2. Przyjęcie protokołów z LII oraz nadzwyczajnej LIII Sesji Rady Powiatu Niżańskiego.
 3. Sprawozdanie Przewodniczącego Zarządu o pracach Zarządu w okresie międzysesyjnym.
 4. Zapoznanie się z informacją dotyczącą przestępczości i demoralizacji nieletnich na terenie Powiatu Niżańskiego za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 r.
 5. Zapoznanie się z Oceną zasobów pomocy społecznej Powiatu Niżańskiego za rok 2017.
 6. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych na rok 2018.
 7. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie przystąpienia Powiatu Niżańskiego do realizacji programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych „Program wyrównywania różnic między regionami III”.
 8. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie pokrycia straty netto Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Nisku za rok 2017.
 9. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Starosty Niżańskiego.
 10. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Starosty Niżańskiego.
 11. Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały Rady Powiatu Niżańskiego w sprawie zmian w budżecie Powiatu Niżańskiego.
 12. Interpelacje i zapytania radnych.
 13. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania zgłoszone na poprzedniej Sesji.
 14. Wolne wnioski i informacje.
 15. Zamknięcie obrad Sesji.

Przewodniczący Rady Powiatu

Janusz Nawrocki

 

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zaproszenie na LIV Sesję Rady Powiatu Niżańskiego

Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem

17 lipca 2018
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Budowa wielofunkcyjnych Otwartych Stref Aktywności przy: Regionalnym Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku, Zespołu Szkół w Jeżowem i Zespołu Szkół w Rudniku nad Sanem

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.

13 lipca 2018
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Budowa platformy z szybem samonośnym do pionowego transportu osób niepełnosprawnych przy budynku Liceum Ogólnokształcącego w Nisku.