Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Pozwolenie wodnoprawne OLR I.6341.8.2017.B

Pozwolenie wodnoprawne dla prac związanych z odwodnieniem wykopu budowlanego (wykopu pod kanalizację sanitarną w ciągu ul. Reymonta w Nisku) prowadzonych częściowo na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki Barcówka oraz na szczególne korzystnie z wód.

21 2017
Czytaj więcej o: Pozwolenie wodnoprawne OLR I.6341.8.2017.B

Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017

21 2017
Czytaj więcej o: Informacja z wykonania budżetu za I kw. 2017

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

21 2017
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Wykonanie modernizacji i aktualizacji operatu ewidencji gruntów i budynków, utworzenie baz danych BDOT500 i powiatowej bazy danych GESUT oraz cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. zamówień publicznych

20 2017
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKU NABORU NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - inspektor ds. zamówień publicznych

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OLR I.6341.11.2017.B

Dot. pozwolenia wodnoprawnego na wznoszenie obiektów budowlanych i wykoanie innych robót związanych z budową placu zabaw i siłowni terenowej na obszarze szczególnego zagrożenia powodzią rzeki San w m. Nisko.

20 2017
Czytaj więcej o: Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego OLR I.6341.11.2017.B

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.683.39.2016

20 2017
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.683.39.2016

Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.683.67.2016

20 2017
Czytaj więcej o: Obwieszczenie Starosty Niżańskiego Nr G.683.67.2016

Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku

20 2017
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku

Ponowna informacja o wyborze oferty pn: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego zadania pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem

20 2017
Czytaj więcej o: Ponowna informacja o wyborze oferty pn: Pełnienie kompleksowego Nadzoru Inwestorskiego zadania pn: Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku i Zespołu Szkół w Jeżowem