Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert pn: Świadczenie usług usuwania pojadów z dróg na terenie Powiatu Niżańskiego oraz ich parkowania.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Świadczenie usług usuwania pojadów z dróg na terenie Powiatu Niżańskiego oraz ich parkowania.

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R w miejscowości Rudnik nad Sanem ul. Chopina w km 0+000-0+495 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej o łączenej dł. 396,45.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1080R w miejscowości Rudnik nad Sanem ul. Chopina w km 0+000-0+495 wraz z przebudową kanalizacji deszczowej o łączenej dł. 396,45.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem

Zaproszenie do składania ofert pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej części powiatu niżańskiego.

Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru przy realizacji zadania pn: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej części powiatu niżańskiego.

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej części powiatu niżańskiego.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn: Wykonanie modernizacji szczegółowej osnowy poziomej i wysokościowej części powiatu niżańskiego.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku - opracowanie dokumentacji wykonawczej

Czytaj więcej o: Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1056R ul. PCK i ul. Rzeszowska w Nisku - opracowanie dokumentacji wykonawczej

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GM.272.23.2016.I pn: Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń jej zaplecza na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GM.272.23.2016.I pn: Remont sali gimnastycznej i pomieszczeń jej zaplecza na potrzeby Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Rudniku nad Sanem

Ogłoszenie o zamówieniu GM.272.29.2016.I pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu GM.272.29.2016.I pn: Budowa boiska wielofunkcyjnego z placem zabaw i siłownią terenową przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Rudniku nad Sanem

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GM.272.20.2016.I pn: Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn: "Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 - 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa - Bystre

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty GM.272.20.2016.I pn: Opracowanie dokumentacji budowlanej w ramach zadania pn: "Zabezpieczenie osuwiska powstałego w km 1+910 - 1+930 przy drodze powiatowej Nr 1073R Kustrawa - Bystre