Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

9 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Nisku o realizacji zadań wynikających z ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych i sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Nisku za okres 9 miesięcy 2015 roku

9 lutego 2016
Czytaj więcej o: Informacja o stanie realizacji zadań inwestycyjno – remontowych i sytuacji ekonomiczno – finansowej SPZZOZ w Nisku za okres 9 miesięcy 2015 roku

Zarząd Powiatu V kadencji

9 lutego 2016
Czytaj więcej o: Zarząd Powiatu V kadencji

Zadania komisji

Przedmiotem działania Komisji jest w szczególności opiniowanie projektów uchwał oraz zajmowanie stanowiska w sprawach:
 • projektu budżetu, sprawozdania i informacji z realizacji budżetu w części dotyczącej przedmiotu działania Komisji,
 • promocji i ochrony zdrowia,
 • pomocy społecznej,
 • polityki prorodzinnej,
 • wspierania osób niepełnosprawnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
 • ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej oraz zapobiegania innym nadzwyczajnym zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
 • obronności,
 • współpracy z organizacjami pozarządowymi,
 • ochrony praw konsumenta.

 

8 lutego 2016
Czytaj więcej o: Zadania komisji

Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego na 2016 r.

8 lutego 2016
Czytaj więcej o: Plan pracy Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Bezpieczeństwa Publicznego Rady Powiatu Niżańskiego na 2016 r.

Skład Komisji V kadencji

Nazwisko Imię Funkcja
Mączka Grażyna Przewodnicząca Komisji
Bronkiewicz Janusz Członek Komisji
Połeć Jan Członek Komisji
Czwal Sławomir Członek Komisji
Sztaba-Cholewa Małgorzata Członek Komisji
Tofilski Andrzej Członek Komisji

 

8 lutego 2016
Czytaj więcej o: Skład Komisji V kadencji

Zadania komisji

Przedmiotem działania Komisji jest w szczególności opiniowanie projektów uchwał oraz zajmowanie stanowiska w sprawach:
 • projektu budżetu i informacji z realizacji budżetu w części dotyczącej przedmiotu działania Komisji,
 • edukacji publicznej,
 • kultury i ochrony dóbr kultury,
 • kultury fizycznej i turystyki,
 • promocji powiatu,
 • współpracy ze społecznościami lokalnymi innych państw oraz przystępowanie do międzynarodowych zrzeszeń społeczności lokalnych,
 • herbu powiatu i flagi powiatu.

 

8 lutego 2016
Czytaj więcej o: Zadania komisji

Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu Rady Powiatu Niżańskiego na 2016 r.

8 lutego 2016
Czytaj więcej o: Plan pracy Komisji Oświaty, Kultury i Sportu oraz Promocji Powiatu Rady Powiatu Niżańskiego na 2016 r.

Skład Komisji V kadencji

Nazwisko Imię Funkcja
Bronkiewicz Janusz Przewodniczący Komisji
Wołoszyn Karol Zastępca Przewodniczącego Komisji
Tofilski Andrzej Członek Komisji
Mach Adam Członek Komisji
Czwal Sławomir Członek Komisji

 

8 lutego 2016
Czytaj więcej o: Skład Komisji V kadencji