Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie RZ.RUZ.421.50.2019.RD

13 maja 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie RZ.RUZ.421.50.2019.RD

Projekty Uchwał Rady Powiatu VI kadencji

10 maja 2019
Czytaj więcej o: Projekty Uchwał Rady Powiatu VI kadencji

Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

8 maja 2019
Czytaj więcej o: Wykaz nieruchomości gruntowych przeznaczonych do sprzedaży

Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Nisku za 2018 rok

8 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe Starostwa Powiatowego w Nisku za 2018 rok

Sprawozdanie finansowe Powiatu Niżańskiego za 2018 rok

7 maja 2019
Czytaj więcej o: Sprawozdanie finansowe Powiatu Niżańskiego za 2018 rok

Informacja z otwarcia ofert pn: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R w km 11+144 - 11+450 w miejscowości Krzeszów

7 maja 2019
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcia ofert pn: Przebudowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 1069R w km 11+144 - 11+450 w miejscowości Krzeszów

Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Niżańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok

Opinia w załączniku

7 maja 2019
Czytaj więcej o: Opinia RIO o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Niżańskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za 2018 rok

Zaproszenie do składania ofert pn: Prace remontowe w kotłowni gazowej w budynku przejętym przez Skarb Państwa po Areszcie Śledczym w Nisku, Pl. Wolności 15.

6 maja 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Prace remontowe w kotłowni gazowej w budynku przejętym przez Skarb Państwa po Areszcie Śledczym w Nisku, Pl. Wolności 15.

Upłynął termin zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowosielec Strefa Przemysłowa

W dniu 23.04.2019 r. upłynął termin zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowosielec Strefa Przemysłowa na działkach nr ewid. 453/1, 453/3, 453/2, 458/10 obręb 0006 Nowosielec, jedn. ewid. 181205_5 Nisko –obszar wiejski, inwestor MZK Sp. Z o.o. ul. Szklarniowa 1, 37-400 Nisko -Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu.

29 kwietnia 2019
Czytaj więcej o: Upłynął termin zgłoszenia budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej Nowosielec Strefa Przemysłowa