Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Starostwa Powiatowego w Nisku”

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. „Zakup urządzenia wielofunkcyjnego A3 dla Starostwa Powiatowego w Nisku”

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr GM.272.61.2019.I Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania.

9 grudnia 2019
Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT Nr GM.272.61.2019.I Świadczenie usług usuwania pojazdów z dróg na terenie powiatu niżańskiego oraz ich parkowania.

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

5 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia

Zgłoszenie Gminy Jarocin zamiaru budowy linii energetycznej napowietrznej nn oświetlenia drogowego

4 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie Gminy Jarocin zamiaru budowy linii energetycznej napowietrznej nn oświetlenia drogowego

Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z dnia 25.11.2019 r.

2 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenia budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z dnia 25.11.2019 r.

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną - w Powiecie Niżańskim w 2020 r.

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego - wraz z nieodpłatną mediacją i edukacją prawną - w Powiecie Niżańskim w 2020 r.

Informacja z otwarcie ofert pn: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Fundusz Sprawiedliwości"

29 listopada 2019
Czytaj więcej o: Informacja z otwarcie ofert pn: „Dostawa, montaż i uruchomienie sprzętu medycznego w ramach realizacji zadania ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –Fundusz Sprawiedliwości"

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku

27 listopada 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr GM.272.54.2019.I

Zawiadomienie w załączniku

25 listopada 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty Nr GM.272.54.2019.I