Nieodpłatna pomoc prawna

Informacja o punktach nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu niżańskiego

             W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm Rzeczpospolitej Polskiej uchwalił ustawę o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. poz. 1255). Zgodnie z ustawą powiat od dnia 1 stycznia 2016 r. będzie realizował zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej polegające na udzielaniu nieodpłatnej pomocy prawnej.          

            Stosownie do art. 20 ust. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej na terenie powiatu niżańskiego ustalono 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej.

Szczegółowy harmonogram działania 3 punktów stałych, wraz z ich filiami przedstawia się następująco:

1) stały punkt w Nisku, z filią w Krzeszowie - prowadzony przez Fundację „Masz Prawo” w Tarnobrzegu, ul. Wyspiańskiego 4/82, 39-400 Tarnobrzeg

Nisko – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Nisku, ul. 3 Maja 10

            Poniedziałek:              od godz. 8.00 do godz. 12.30

            Wtorek:                       od godz. 11.00 do godz. 15.30

            Środa:                         od godz. 8.00 do godz. 12.30

            Czwartek:                    od godz. 11.00 do godz. 15.30

 

filia w Krzeszowie – lokal na parterze budynku – sala narad – Urzędu Gminy w Krzeszowie, ul. Rynek 2

            Piątek:             od godz. 11.30 do godz. 16.00

 

2) stały punkt w Jeżowem, z filią w Rudniku nad Sanem – nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez radców prawnych

Jeżowe – lokal na parterze budynku Urzędu Gminy w Jeżowem, Jeżowe 136a

            Wtorek:                       od godz. 8.00 do godz. 12.00

            Środa:                         od godz. 11.30 do godz. 15.30

            Piątek:                        od godz. 8.00 do godz. 12.00

 

filia w Rudniku nad Sanem – lokal na parterze budynku Ośrodka Pomocy Społecznej w Rudniku nad Sanem, ul. Kilińskiego 19

            Poniedziałek:              od godz. 11.30 do godz. 15.30

            Czwartek:                    od godz. 8.00 do godz. 12.00

 

3) stały punkt w Ulanowie, z filią w Harasiukach i Jarocinie - nieodpłatna pomoc prawna udzielana będzie przez adwokatów  

 

Ulanów - lokal na parterze budynku Urzędu Gminy i Miasta w Ulanowie, ul. Rynek 5

            Poniedziałek:              od godz. 11.30 do godz. 15.30

            Wtorek:                       od godz. 8.00 do godz. 12.00

            Środa:                         od godz. 11.30 do godz. 15.30

 

filia w Harasiukach - lokal na parterze budynku Zespołu Szkół w Harasiukach, Harasiuki 106

            Czwartek:                    od godz. 8.00 do godz. 12.00

filia w Jarocinie - lokal na parterze budynku Gminnego Centrum Kultury w Jarocinie, Jarocin 114

            Piątek:                         od godz. 11.00 do godz. 15.00

                                                          

Starosta Niżański

Robert Bednarz