Ogłoszenia dla organizacji pozarządowych

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Wynik konsultacji społecznych projektu "Strategii Rozwoju Powiatu Niżańskiego na lata 2016 - 2023"

2016-06-02

Informacja o zleceniu realizacji zadania publicznego pn. „Flis 400-lecia Ulanów-Gdańsk 2016”

2016-05-11

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz edukacji i wychowania w 2016 r.

2016-04-15

Wyniki konkursu w załączonej uchwale Zarządu Powiatu Niżańskiego.

Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

2016-03-21

Działając na podstawie art. 15 ust. 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239) zwanej dalej ustawą, Zarząd Powiatu Niżańskiego zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy, do udziału w pracach komisji konkursowej do spraw opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert, który będzie przeprowadzony w ramach „Programu współpracy Powiatu Niżańskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 rok” na zlecenie realizacji zadań w zakresie pomocy społecznej.

Formularz zgłoszeniowy określa załącznik do niniejszego zaproszenia.

 

Czytaj więcej o: Z A P R O S Z E N I E do zgłaszania kandydatur do pracy w komisji konkursowej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-03-14
Data publikacji:2016-03-14
Osoba sporządzająca dokument:Jarosław Zalewski
Osoba wprowadzająca dokument:Jarosław Zalewski
Liczba odwiedzin:61861