Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Obwieszczenie nr RZ.ZUZ.4.421.412.2019.AK

17 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Obwieszczenie nr RZ.ZUZ.4.421.412.2019.AK

Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Niżańskiego w roku 2020

17 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Opinia RIO o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Powiatu Niżańskiego w roku 2020

Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2020 - 2034

17 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Opinia RIO o przedłożonym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Niżańskiego na lata 2020 - 2034

Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2020, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

17 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Opinia RIO o przedłożonym projekcie uchwały budżetowej Powiatu Niżańskiego na rok 2020, wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.

Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - Nisko

13 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie budowy sieci gazowej średniego ciśnienia - Nisko

Informacja o złożonych ofertach - swiadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku

Informacja w załączniku

12 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach - swiadczenie usług pocztowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w Nisku

Zgłoszenie budowy (l.dz.33145/19) Sieci gazowej średniego ciśnienia

Polska Spółka Gazownictwa Sp.z.o.o w Tarnowie-Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle ul.Floriańska 112, 38-200 Jasło

dokonała w dniu 09.12.2019 r. zgłoszenia budowy (l.dz.33145/19) "Sieci gazowej średniego ciśnienia, przebiegającej przez działki o nr ewid. 2504/3, 2503/7, 2502/13 oraz przyłącza gazu średniego ciśnienia na działce nr ewid.2502/8 na potrzeby budynku mieszkalnego położonego w msc. Rudnik nad Sanem, ul.Mickiewicza, jedn. ewid. 181206_4 Rudnik-miasto, 0001 Rudnik nad Sanem".

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Zgłoszenie budowy (l.dz.33145/19) Sieci gazowej średniego ciśnienia

Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. „Zakup materiałów odblaskowych niezbędnych do propagowania bezpiecznego poruszania się po drogach ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. „Zakup materiałów odblaskowych niezbędnych do propagowania bezpiecznego poruszania się po drogach ramach projektu „Razem bezpieczniej na terenie powiatu niżańskiego – etap III”

Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. „Dostawa pakietu wyposażania klas mundurowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w ramach III edycji Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”

10 grudnia 2019
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach na zadanie pn. „Dostawa pakietu wyposażania klas mundurowych Regionalnego Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku w ramach III edycji Programu Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”