Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

Zaproszenie do składania ofert pn: Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

22 marca 2019
Czytaj więcej o: Zaproszenie do składania ofert pn: Opracowanie dokumentacji geodezyjno – kartograficznych w celu regulacji stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi powiatowe

Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko

W dniu 14.03.2019 r. upłynął termin zgłoszenia budowy odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko - od połączenia w punkcie K14 (dz. nr 1676) do punktu A (dz. nr 2794/11)- Etap 2 na działkach nr ewid. 1676, 2793, 2794/11, 2794/12, 2794/13 w Nisku, obręb 0001 – Nisko, jedn. ewid. 181205_4 Nisko – Miasto., inwestor: PEC Sp. Z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola -Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu.

21 marca 2019
Czytaj więcej o: Budowa odcinka osiedlowej sieci ciepłowniczej w miejscowości Nisko

Ogłoszenie o zamówieniu pn: Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

20 marca 2019
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zamówieniu pn: Cyfryzacja materiałów źródłowych zasobu geodezyjnego i kartograficznego

Informacja o zgłoszeniu przez Gminę Jeżowe zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowy Nart

19 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o zgłoszeniu przez Gminę Jeżowe zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowości Nowy Nart

Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb.

14 marca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1051R ul. Sopocka w Nisku na odcinku o dł. 1284 mb.

Informacja o złożonych ofertach: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2022.

14 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o złożonych ofertach: Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019 - 2022 z perspektywą do roku 2026 oraz Prognoza Oddziaływania na Środowisko Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Niżańskiego na lata 2019-2022.

Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie

14 marca 2019
Czytaj więcej o: Stowarzyszenie Postaw Na Zdrowie

Informacja o wyniku naboru na inspektora ds. obsługi Rady Powiatu

12 marca 2019
Czytaj więcej o: Informacja o wyniku naboru na inspektora ds. obsługi Rady Powiatu

Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna - Dąbrowica

11 marca 2019
Czytaj więcej o: Zawiadomienie o wyborze oferty pn: Przebudowa drogi powiatowej Nr 1048R Zdziary - Banachy w km 12+170 do 16+900 w m. Kurzyna Mała, Kurzyna Średnia, Kurzyna Wielka, Żuk Stary wraz z przebudową drogi powiatowej Nr 1064R Kurzyna - Dąbrowica