Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Upłynął termin zgłoszenia rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej

2017-05-05

W dniu 04.05.2017 r. upłynął termin zgłoszenia rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej na odcinku od komory NS-3 przy ul. Jaworowej do komory NS-7 i NS-8 oraz połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą  preizolowaną w punkcie A przy ul. Modrzewiowej na działkach nr ewid. 1525/5, 1526/5, 1526/7, 1526/8, 1568/5, 1568/7, 1568/12, 1621/8, 1642 obr Nisko, Inwestor : Przedsiębior5stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu do wykonywania robót jw.

Zgłoszenie rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej

2017-04-13

W dniu 12.04.2017 r. wpłynęło zgłoszenie rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej na odcinku od komory NS-3 przy ul. Jaworowej do komory NS-7 i NS-8 oraz połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą  preizolowaną w punkcie A przy ul. Modrzewiowej na działkach nr ewid. 1525/5, 1526/5, 1526/7, 1526/8, 1568/5, 1568/7, 1568/12, 1621/8, 1642 obr Nisko, Inwestor : Przedsiębior5stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia Gminy i Miasta Ulanów z dnia 3 marca 2017 r.

2017-03-30

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulanów z dnia 3 marca 2017 r.

2017-03-14

Informacja o zgłoszeniu Gminy i Miasta Ulanów zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej - Kurzyna Wielka, Dąbrówka, Dąbrowica z dnia 28 lutego 2017 r.

2017-03-03

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia Gminy Jeżowe z dnia 8 lutego 2017 r.

2017-03-03

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej Stary Nart i Cholewiana Góra z dnia 8 lutego 2017 r.

2017-02-22

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku

2017-02-07

W dniu 30.01.2017 upłynął termin zgłoszenia: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Sandomierskiej w Nisku na działkach nr ewid.1176/1, 1177/1, 1178, 1179/2, 1180/2, 1181/1, 1181/2, 1182, 1183/3, 1183/4, 1184, 1185/2, 1185/4, 1190/1, 1190/2, 1191/4, 1191/5, 1191/6, 1192/1, 1192/6, 1192/7, 1197/1, 1197/2, 1197/3, 1198/1, 1198/2, 1203, 1204, 1205, 1208, 1209, 1211/1, 1211/2, 1215/2, 1243, 1252/1, 1252/2, 1252/3, 1253/6, 1364/4, 1365, 1427/5, 2514, 2515/1, 2515/2, 2516, 2517/1, 2517/2, 2518/1, 2518/3, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525/1, 2525/3, 2526, 2527/1, 2527/3, 2528, 2529, 2530/1 Obręb ewidencyjny 0001 NISKO, jednostka ewidencyjna 1812015-4 Nisko- miasto,  inwestor: Gmina Nisko, Pl. Wolności 14, 37-400 Nisko, Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu do wykonywania robót jw.

W dniu 6 stycznia 2017 r upłynął termin zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowosielec i Kończyce

2017-01-09

W dniu 6  stycznia 2017 r upłynął termin zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowosielec i Kończyce

na nieruchomościach:

Czytaj więcej o: W dniu 6 stycznia 2017 r upłynął termin zgłoszenia budowy sieci kanalizacji sanitarnej w msc. Nowosielec i Kończyce

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:1602