Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgłoszenie zamiaru budowy krótkich odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Nisko

2017-09-18

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej magistralnej z przyłączami do budynków

2017-08-07

W dniu 03.08.2017 r. Gmina Krzeszów złożyła zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej magistralnej z przyłączami do budynków: na dz. nr ewid: 2,30/1,31,32,34,41,42,43,44,50/2,51/2,53/2,54,55/2, 61, 62, 63, 65, 66,67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75/1,76,77/1,77/2,78/178/2,79,80/2, 81, 82 ,83/1,83/2,84,85,86,87,88,89/1,90,91,92/1,92/2,93/1,93/2, 94, 97, 98, 100, 101,104,105109,110/1,113,114,136/1,137,138, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154, 158, 159, 258 obr. Podolszynka Plebańska,  na dz. nr ewid: 798,810/1, 812/1,814/1,816,818,886 obr. Podolszynka Ordynacka.

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przyłączami do budynków

2017-07-27

Do tut. urzędu wpłynęło zgłoszenie z dnia 18 lipca 2017 r. l.dz. 18266/17 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompowniami ścieków oraz przyłączami do budynków w miejscowości Koziarnia, gm. Krzeszów, obręb ewidencyjny: 181204_2.0008 Koziarnia.

Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z instalacją elektryczną

2017-07-18

Do tut. urzędu wpłynęło zgłoszenie z dnia 13 lipca 2017 r. l.dz. 17802/17 na wykonanie robót budowlanych polegających na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przyłączami oraz przepompowniami ścieków z instalacją elektryczną na dz. nr ewid. 9/4, 9/5, 9/6, 9/7, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 59/1, 65, 71, 72, 73, 74, 75, 76 obr. 0007 Kępa Rudnicka i na dz. nr ewid. 403, 416, 418, 431/1, 431/2, 432, 434, 435/2, 438, 441, 442, 955/13, 957, 1261/1, 1261/2, 1270, 1271/2, 1272, 1307, 1502, 1503, 1505, 1506 obr. 0004 Bieliniec.

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia Gminy i Miasta Ulanów z dnia 6 czerwca 2017

2017-07-10

Zgłoszenie rozbudowy linii energetycznej o dobudowę oświetlenia ulicznego

2017-07-10

Gmina Krzeszów z/ s ul.Rynek 2, 37-418 Krzeszów złożyła w dniu 05.07.2017 r. zgłoszenie rozbudowy linii energetycznej o dobudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 102437R  na działkach nr ewid: 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730/2, 730/1, 731/1, 1069, 732/4,732/5, 732/2, 732/1, 733,734/1, 734/3, 1019, 923, 926, 927,928, 929/2, 929/1 obr. Koziarnia .

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka

2017-06-09

Informuje się, że w dniu 6 czerwca 2017 r. Gmina i Miasto Ulanów dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka na dz. nr ewid. 1223, 1621, 1695/5 obr. Ulanów.

Zgłoszenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej

2017-05-29

W dniu 18 maja 2017 r. wpłynęło do tut. Urzędu zgłoszenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Kamionce Dolnej. Numery działek w załączniku poniżej 
Inwestor: Gmina Krzeszów z/ s 37- 418 Krzeszów ul. Rynek

Upłynął termin zgłoszenia rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej

2017-05-05

W dniu 04.05.2017 r. upłynął termin zgłoszenia rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej na odcinku od komory NS-3 przy ul. Jaworowej do komory NS-7 i NS-8 oraz połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą  preizolowaną w punkcie A przy ul. Modrzewiowej na działkach nr ewid. 1525/5, 1526/5, 1526/7, 1526/8, 1568/5, 1568/7, 1568/12, 1621/8, 1642 obr Nisko, Inwestor : Przedsiębior5stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu do wykonywania robót jw.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:2138