Zgłoszenia budowy informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia Gminy i Miasta Ulanów z dnia 6 czerwca 2017

2017-07-10

Zgłoszenie rozbudowy linii energetycznej o dobudowę oświetlenia ulicznego

2017-07-10

Gmina Krzeszów z/ s ul.Rynek 2, 37-418 Krzeszów złożyła w dniu 05.07.2017 r. zgłoszenie rozbudowy linii energetycznej o dobudowę oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej nr 102437R  na działkach nr ewid: 723/1, 723/2, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730/2, 730/1, 731/1, 1069, 732/4,732/5, 732/2, 732/1, 733,734/1, 734/3, 1019, 923, 926, 927,928, 929/2, 929/1 obr. Koziarnia .

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka

2017-06-09

Informuje się, że w dniu 6 czerwca 2017 r. Gmina i Miasto Ulanów dokonała zgłoszenia zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompownią ścieków w miejscowości Dąbrówka na dz. nr ewid. 1223, 1621, 1695/5 obr. Ulanów.

Zgłoszenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej

2017-05-29

W dniu 18 maja 2017 r. wpłynęło do tut. Urzędu zgłoszenie dot. budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych w Kamionce Dolnej. Numery działek w załączniku poniżej 
Inwestor: Gmina Krzeszów z/ s 37- 418 Krzeszów ul. Rynek

Upłynął termin zgłoszenia rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej

2017-05-05

W dniu 04.05.2017 r. upłynął termin zgłoszenia rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej na odcinku od komory NS-3 przy ul. Jaworowej do komory NS-7 i NS-8 oraz połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą  preizolowaną w punkcie A przy ul. Modrzewiowej na działkach nr ewid. 1525/5, 1526/5, 1526/7, 1526/8, 1568/5, 1568/7, 1568/12, 1621/8, 1642 obr Nisko, Inwestor : Przedsiębior5stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola Starosta Niżański nie wniósł sprzeciwu do wykonywania robót jw.

Zgłoszenie rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej

2017-04-13

W dniu 12.04.2017 r. wpłynęło zgłoszenie rozbudowy, przebudowy i budowy sieci ciepłowniczej na odcinku od komory NS-3 przy ul. Jaworowej do komory NS-7 i NS-8 oraz połączenia z istniejącą siecią ciepłowniczą  preizolowaną w punkcie A przy ul. Modrzewiowej na działkach nr ewid. 1525/5, 1526/5, 1526/7, 1526/8, 1568/5, 1568/7, 1568/12, 1621/8, 1642 obr Nisko, Inwestor : Przedsiębior5stwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., ul. Handlowa 11, 37-450 Stalowa Wola

Informacja o braku sprzeciwu Starosty Niżańskiego wobec zgłoszenia Gminy i Miasta Ulanów z dnia 3 marca 2017 r.

2017-03-30

Zgłoszenie zamiaru budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ulanów z dnia 3 marca 2017 r.

2017-03-14

Informacja o zgłoszeniu Gminy i Miasta Ulanów zamiaru rozbudowy sieci wodociągowej - Kurzyna Wielka, Dąbrówka, Dąbrowica z dnia 28 lutego 2017 r.

2017-03-03

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Starostwo Powiatowe w Nisku
Data utworzenia:2016-01-29
Data publikacji:2016-01-29
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Andrzej Kołodziej
Liczba odwiedzin:1835